Skip to main content

Politică de confidențialitate

Informații despre Operator

Operatorul de date este DIGITAL HYPERS SRL, cu sediul social în București, Sector 2, str. Șoseaua Pipera nr. 61, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 126, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1742/2022, având Cod Unic de Înregistrare 45566671, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.hypers.ro

Informații Generale

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică următoarelor activități în care se prelucrează date cu caracter personal:

  • Vizitarea site-ului www.hypers.ro
    Orice tip de comunicare directă (email-uri, telefoane, apeluri video, rapoarte, etc.)
  • Prin vizitarea site-ului și acceptarea prezenței Politici de confidențialitate va exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă sunteți client direct al site-ului www.hypers.ro, DIGITAL HYPERS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume, prenume, telefon, adresa de email, adresa de facturare, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul parteneriatulul.

Dacă sunteți vizitator al site-ului www.hypers.ro, DIGITAL HYPERS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact.

Scopul prelucrării datelor

  • Contract: Prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne putea îndeplini obligațiile contractuale precum și pentru a furniza serviciile noastre, în cadrul demersurilor premergătoare încheierii unui contract, spre exemplu atunci când ne solicitați trimiterea unei oferte.
  • Consimțamant: Prelucrăm date cu caracter personal pe baza consimțământului liber în momentul în care ne furnizați datele respective.

Confidențialitate

Datele personale furnizate vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui acord. Datele vor fi utilizate pentru comunicări pe mail, pentru a obține statistici proprii, pentru informarea alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare. Informațiile primite nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituții, decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept sau în cazul în care se abuzează în orice fel de compania Digital Hypers SRL.

Respectăm și garantăm confidențialitatea datelor și ne angajăm să nu transmitem datele personale către terți. Digital Hypers SRL garantează faptul că va respectă drepturile impuse de legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestora. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.hypers.ro, sau din alte surse, adresa să de email, poate solicită ștergerea datelor printr-o cerere în scris trimisă la contact@hypers.ro.

Digital Hypers SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale acțiunilor unor terțe persoane. Din 25 Mai 2018 se aplică noul regulament general privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Digital Hypers SRL a avut grijă de datele tale personale până acum și va avea grijă în continuare. Vom detalia ce sunt datele personale și cum le utilizăm, cu acordul tău.

Contact

Pentru orice fel de întrebare legată de această politică a confidențialității sau despre modul cum tratăm datele, te rugăm să ne contactezi.